Poh­jois-Poh­jan­maan Va­sem­mis­to: Kun­tien osoi­tet­ta­va malt­tia, per­hei­den pal­ve­lut tur­vat­ta­va

Koronakriisi koskettaa kaikkia perheitä, mutta jo valmiiksi vaikeassa asemassa oleviin se on iskenyt rajuimmin. Suomalaisten opettajien rautaisen ammattitaidon ohjaamana pikainen siirtyminen etäopetukseen sujui valtaosalta oppilaista hyvin.

Jo valmiiksi oppimisvaikeuksien tai elämänhallinnan kanssa kamppailevien lasten ja nuorten tilannetta etäopetus on kuitenkin vaikeuttanut entisestään. Pelkona näiden oppilaiden kohdalla onkin nyt opetuksesta jälkeen jääminen ja pahimmassa tapauksessa koulupolun keskeyttäminen.

Huolta herättää myös mm. useassa kunnassa tapahtunut lastensuojeluilmoitusten määrän romahtaminen. Ilmoitusten määrän väheneminen ei kerro lastensuojelutarpeen vähenemisestä vaan siitä, että mm. vakavista mielenterveys- tai päihdeongelmista kärsiviä perheitä ei etäkoulun aikana ole tavoitettu. Opettajille lankeaakin nyt tulevan kahden viikon aikana vastuu selvittää oppilaiden etäopetuksen aikaisen edistymisen lisäksi oppilaiden hyvinvointi.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston piirihallitus pitää tärkeänä, että kunnissa säilytetään tarvittava henkilöstö sekä muut resurssit koronakriisistä selviytymiseen ja suurempien sosiaalisten ongelmien ennalta ehkäisyyn. Jo tulevana kesänä kunnissa on pystyttävä huolehtimaan sosiaalipalveluiden toimivuudesta. Tarve esimerkiksi perhetyölle, tukiperhetoiminnalle, nuorisopalveluille, mielenterveyspalveluille ja erityisnuorisotyölle on suurempi kuin ennen kriisiä.

Paitsi että koronakurimus on vaikeuttanut jo valmiiksi vaikeassa asemassa olevien perheiden arkea, se on myös monella tapaa rokottanut kuntien kassoja. Säästöpaineet kunnissa ovat tällä hetkellä kovat. Hallitus on luvannut kunnille koronavaurioiden hoitoon tukea. Nyt kunnissa valloillaan oleva epätietoisuus koronatukien saatavuudesta ja suuruudesta voi kuitenkin johtaa sellaisiin paniikinomaisiin ratkaisuihin kuten henkilöstön lomautuksiin, jotka tulevat pidemmän päälle kunnille kalliimmiksi.

Mitä nopeammin lasten ja nuorten ongelmiin pystytään puuttumaan, sitä pienemmillä vaurioilla ja kustannuksilla kurimuksesta selvitään. Palveluiden karsiminen silloin, kun niitä eniten tarvitaan johtaa syvempiin kriiseihin niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin. Heppoiset leikkauspolitiikkaperustelut eivät ole hyväksyttäviä, kun kyseessä on lasten tulevaisuus.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto toivookin, että kunnissa pidättäydyttäisiin äkkinäisistä ratkaisuista säästöpaineiden alla valtakunnallisia toimia odotellessa. Hallitukselta Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto toivoo riittäviä ja ripeitä toimia kuntien tilanteen helpottamiseksi.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto
Heidi Haataja, Liminka
Heidi Hietalahti, Oulu
Anne Huotari, Oulu