Poh­jois-Poh­jan­maan Va­sem­mis­to: Hal­li­tus­oh­jel­man kou­lu­tusuu­dis­tuk­sien avul­la eroon ko­ro­na­krii­sis­tä

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mukaan oppivelvollisuusiän pidentäminen ja maksuton toinen aste ovat olennaisia toimenpiteitä koronakriisin negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi.

Pohjois-Pohjanmaalla on erityisen tärkeää torjua nuorisotyöttömyyttä. Koulutusuudistusten kautta lisätään myös nuorten osaamista, parannetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä takaamalla osaavan työvoiman saatavuus ja vähennetään syrjäytymistä takaamalla nuorille mielekästä tekemistä. Ne ovat todellisia tulevaisuusinvestointeja, joilla myös Suomi pääsee koronakriisin syvien ongelmien ylitse.

Hallitusohjelmaan kuuluvia uudistuksia ei saa perua, kuten opetusministeri Li Andersson on ansiokkaasti nostanut esiin. Leikkauslistojen lanseeraaminen ylipäätään olisi erityisten ongelmallista niin lasten ja nuorten kannalta, jotka rakentavat Suomen tulevaisuuden. 1990-luvun laman virheitä ei tule toistaa.

Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston puheenjohtaja
Olli Kohonen
p. 050 352 32 39