Oi­keis­to­hal­li­tuk­sen ta­voit­tee­na työn­te­ki­jöi­den oi­keuk­sien ra­ju hei­ken­tä­mi­nen

Työntekijät menevät lakkoon, kun on pakko. Syynä tähän on selkeä vastustus hallituksen ehdottamia työelämän heikennyksiä kohtaan. Hallituksen esittämät lakiesitykset heikentäisivät merkittävästi työntekijöiden asemaa ja oikeuksia – erityisesti naisvaltaisilla aloilla – ja ovat herättäneet laajaa huolta ja vastustusta. #painavasyy kampanjan tavoite on puolustaa työntekijöiden oikeuksia ja työelämän tasa-arvoa.

Ensimmäisestä sairauspoissaolopäivästä tulee palkaton.Työntekijän irtisanomiseen riittää ”asiallinen syy”. Työlainsäädännöstä halutaan poiketa sopimalla työpaikoilla heikommin ilman luottamusmiestä. Vuoden määräaikainen työsopimus ei vaadi erityistä perustetta. Työriitojen ratkomista hankaloitetaan rajoittamalla valtakunnansovittelijan mahdollisuuksia. Palkankorotukset tulisi jatkossa vientiyritysten sopimusten mukaan. Lomautuksen varoaikaa lyhennetään. Takaisinottovelvoite ei enää koske alle 50 henkilön yrityksiä. Lakko- ja tukilakko-oikeuksia ollaan viemässä.

Näillä kaikilla toimilla pyritään heikentämään työntekijöiden turvaa, antamalla työnantajalle enemmän valtaa. Samalla aiheutetaan työntekijöille turvattomuutta omien ansioiden suhteen, sekä oman vapaa-ajankäyttö muuttuu ennakoimattomaksi. Rusinaksi pullaan heikennetään osa-aikaisten, pätkätyöläisten ja kausityötä tekevien mahdollisuuksia päästä aniosidonnaisen turvan piiriin. Suurelle osalle toimista on nollavaikutus työllisyyteen ja valtiontalouteen, millä toimien pakollisuutta perustellaan.

On tärkeää, että Suomen hallitus kuuntelee työntekijöiden ja asiantuntijoiden lausuntoja lakimuutoksia kohtaan. Työehtojen heikentämiselle ei ole pystytty laskemaan työllisyysvaikutuksia tai miten ne parantavat valtiontaloutta. Nyt on aika hallituksen ja työnantajapuolen astua neuvottelupöytään koko paketista, sillä jossain puolivälissä on varmasti kummallekin osapuolelle olemassa ”kirvelevä” kompromissi.

Hallituksen puheissa paistaa enemmän läpi hallituksen ajama ideologinen pakko heikentää työntekijöiden oikeuksia. Halutaan Ruotsin malli myös Suomeen, mutta mallista otetaan vain yhtä osapuolta miellyttävät asiat. Kokonaiskuva on täysin hukassa. Saneluyhteiskunnassa työrauha järkkyy huomattavasti enemmän kun sopimusyhteiskunnassa.

Työntekijöiden oikeudet, turvallisuus ja tasa-arvo työelämässä ovat perustavanlaatuisia arvoja, jotka on säilytettävä. #painavasyy kampanja on osoitus siitä, että työntekijät ovat valmiita taistelemaan oikeuksiensa puolesta. On aika kuunnella heidän ääntään ja toimia yhdessä kohti oikeudenmukaista ja tasapainoista työelämää Suomessa.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston piirihallitus

Lisätiedot:
Juha-Matti Mustonen
Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston puheenjohtaja
+358 44 532 2924
juicemustonen@juicemustonen.fi