Seppo Karjalainen: Kunnan työntekijäkö syyllinen Oulun talousahdinkoon?

Karjalainen-Seppo-199x300Oulun taloustilanne on huonoin vuosiin. Erilaisia talouden tasapainottamiskeinoja mietitään kuumeisesti eri hallintokunnissa ja liikelaitoksissa.

Yhtenä yhteisenä tekijänä eri puolueet, Vasemmistoa lukuun ottamatta, ovat syyllistäneet kaupungin työntekijöistä johtuvat henkilöstömenot. Kuntaliitoksen yhteydessä sovittu irtisanomissuoja on nostettu esille monen puolueen kannanotoissa.

Tuntuu ihmeelliseltä, että jos kaupunki irtisanoisi työntekijänsä niin, siten saataisiin kaupungin talous jälleen kuntoon.

Kaupungin töistä iso osa on lakisääteisiä eli ne on pakko tehdä. Kustannuksia syntyy tuottaa palvelun yksityinen tuottaja tai kaupungin oma tuotanto. Jos kaupungin oma tuotanto pienennetään liian pieneksi, niin se ei voi toimia enää markkinoita tasaavana toimintana. Jos omaa tuotantoa on karsittu liiaksi ja nousukauden alkaessa markkinoita johtavat yksityiset palvelun tuottajat, he voivat määritellä hinnan haluamaansa tasolle.

Oulu tarvitsee vahvan oman tuotannon niin Hyven puolella kuin teknisellä puolella. Kaupungin työntekijöillä on vahva ammattitaito ja osaaminen tehtäviinsä ja heistä on pidettävä kiinni, ettei osaaminen siirry yksityisten sijoittajien omistamiin liikevoittoa tavoitteleviin yrityksiin. Monessa työnantajan paperissa lukee hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on meidän voimavara.

Pitkään kaupungilla työsuojeluvaltuutettuna toimineena olen työni puolesta tutustunut eri työyhteisöihin, voin todeta, ettei irtisanomissuoja ole väärentänyt tilannetta ainakaan ruohonjuuri tasolla. Paremminkin erilaiset säästötoimet ovat aiheuttaneet monissa paikoissa työvoimavajeen. Laadukasta palvelua on erittäin hankalaa ja raskasta tuottaa näillä resursseilla. Jos irtisanomissuoja on aiheuttanut yli resursointia jossakin, niin ei ainakaan siinä henkilöstön osassa, joka tuottaa palvelun, jossa tarvitaan käsi- ja jalkapareja.

En ole sitä mieltä, ettei työssämme olisi kehitettävää. Monessa kohteessa meidän pitäisikin mennä työpaikan sisälle arvioimaan tapamme tehdä päivittäistä työtämme. Tähän on olemassa erilaisia välineitä, joilla voidaan asiaa tarkastella.

Kaupungin jo aloittama työ, siitä minkä osan palveluista kaupunki tuottaa omana palveluna ja minkä osan kilpailuttaa, on vietävä loppuun. Sen jälkeen henkilöstömäärä voidaan resursoida oikean kokoiseksi. Tämä työ vaatii poliittisen päätöksen. Vasemmiston yksiselitteinen kanta on, että oman tuotannon osuus pitää olla riittävän suuri taataksemme laadukkaat palvelut ja miellyttävän asuinympäristön kuntalaisille.

Henkilöstö on kaikkien yritysten voimavara. Hyvinvoiva ja osaava työntekijä takaa laadukkaat palvelut.

Seppo Karjalainen
Työsuojeluvaltuutettu
Hyvinvointilautakunnan jäsen (vas)
Valtuuston varajäsen