Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto: Uusi metsähallituslaki ideologisesti ladattu esitys

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto kritisoi voimakkaasti hallituksen esitystä Metsähallituksen yhtiöittämisestä. Piirijärjestön mukaan esitys on jatkumoa perusporvarihallituksen pyrkimyksille yksityistää tuottavaa kansallista omaisuutta.

”Eduskunnan käsittelyyn tuleva metsähallituslaki on puutteellinen ja ideologisesti ladattu esitys”, toteaa Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston puheenjohtaja Veli Paasimaa. ”On suuri todennäköisyys, että paikalliset elinkeinot ja luontoarvot erityisesti pohjoisessa Suomessa jäävät muodostettavan osakeyhtiön tuotto-odotuksen jalkoihin.”

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto ihmettelee, miten tuottovaatimuksilla ladattu osakeyhtiö voisi pörssitaloudessa huolehtia kestävästä metsänhoidosta ja edelleen metsäomaisuuden kartuttamisesta, kun metsän tuoton elinkaari on kymmeniä vuosia eikä suinkaan kvartaaleja.

640px-Metsä,_taivas_ja_merikin

”Metsähallituslakia on valmisteltu näkökulmasta, jolla Suomi pystyisi vastaamaan EU:n kilpailuneutraliteettilakiin tiettyjen metsäomaisuuden hoitoon liittyvien toimenpiteiden osalta. EU ei kuitenkaan vaadi Metsähallituksen yhtiöittämistä”, muistuttaa Paasimaa.

”Lakiesityksen kohta, jossa todetaan, että eduskunnan suostumuksella valtio voisi luopua pääomistajuudestaan yhtiössä, nostaa ilmaan epäluottamusta ja kyseenalaistaa koko osakeyhtiön perustamisen perusteet. Tulevan metsähallituksen toiminnot olisi nyt jaettu kolmeen taseyksikköön tuottovaatimuksen mukaan, ja luontopalvelujen osalta tuotto-odotetta ei olisi. Myytäessä yhtiö tämä tilanne voisi kuitenkin muuttua.”

Piirijärjestö muistuttaa, että lakiesitys on saanut kritiikkiä useilta Pohjois-Suomen kunnilta ja AVI:lta, Metsäalan Asiantuntijoilta, Puuliitolta ja ympäristöjärjestöiltä. Lisäksi lakiesityksen yhteydessä ei Ihmisoikeusliiton mukaan ole tehty perus- ja ihmisoikeusvaikutusarviota, vaikka esityksellä on merkitystä saamelaisten oikeuksiin.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto näkeekin, että lakiesitys olisi palautettava valmisteluun ja muotoiltava uudelleen niin, ettei tarpeeton yhtiöittäminen alista Suomen luontoarvoja ja luonnonvaroja voitontavoitteluun.

Lisätiedot
Veli Paasimaa
Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston pj.
p. 041 445 0744
veli [dot] paasimaa [at] muhos [dot] fi