Martti Korhonen Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi

 

Piirijärjestö katsoo, että Korhonen on osoittanut kyvykkyytensä puoluejohtajaksi lukuisissa politiikan tehtävissä niin eduskuntaryhmän puheenjohtajana kuin alue- ja kuntaministerinä edellisessä hallituksessa. Tulevaan eduskuntavaalikamppailuun on hyvä lähteä sellaisen puoluejohtajan johdolla, joka on paitsi yhteistyökykyinen, myös hallitsee politiikan eri sektorit. Valittavan puheenjohtajan tulee olla myös politiikan keskiössä mukana eli kansanedustajuudesta on suuri etu tehtävän hoidossa.

Eduskuntavaalien yksi kuuma peruna tulee olemaan kuntarakenneuudistus huolimatta siitä, että hallitus pyrkii parhaansa mukaan itse vesittämään alulle laittamansa hankkeen. Korhosen asiantuntemus ja osaaminen kunta-asioissa on kaikkien tunnustamaa ja Vasemmistoliiton kuntapoliittiset näkemykset saavat Korhosen myötä vaaliareenoille parhaan mahdollisen tulkin.

Piirijärjestön mielestä harkinta- ja yhteistyökyvystä ei ole haittaa tulevalle puheenjohtajalle Vasemmistoliiton nykytilanteessa. Näissä olosuhteissa Korhonen nousee esillä olleista puheenjohtajaehdokkaista omalle tasolleen.

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto päättää ylimääräisen puoluekokouksen koollekutsumisesta ja kokouksen työjärjestyksestä 8.-9.4. Seinäjoella. Piirijärjestön mielestä puoluekokouksessa käsiteltävät asiat tulee rajata vain puolueen puheenjohtajan valintaan. Muut päätökset ja henkilövalinnat tehtiin edellisessä puoluekokouksessa koko puoluekokouskaudeksi.

(Tiedote 15.3.2006)