Tiedotteet

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto: Kuntien jaettava maskit suoraan vähävaraisille

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto pitää THL:n asiantuntijatietoon perustuvaa hallituksen tuoretta suositusta käyttää maskeja muun muassa julkisessa liikenteessä ehdottoman järkevänä koronaepidemian tämän hetkisessä tilanteessa. Myös Pohjois-Pohjanmaa on alue, jossa maskeja tullaan tarvitsemaan. Hallitus velvoittaa kuntia jakamaan tarvittavat maskit. Tästä syntyvät kustannukset korvataan kunnille täysimääräisesti. Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mielestä alueen kuntien olisi jaettava maskit suoraan niitä tarvitseville vähävaraisille tai hoidettava […]

[ Lue lisää → ]

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto: Kuntien osoitettava malttia, perheiden palvelut turvattava

Koronakriisi koskettaa kaikkia perheitä, mutta jo valmiiksi vaikeassa asemassa oleviin se on iskenyt rajuimmin. Suomalaisten opettajien rautaisen ammattitaidon ohjaamana pikainen siirtyminen etäopetukseen sujui valtaosalta oppilaista hyvin. Jo valmiiksi oppimisvaikeuksien tai elämänhallinnan kanssa kamppailevien lasten ja nuorten tilannetta etäopetus on kuitenkin vaikeuttanut entisestään. Pelkona näiden oppilaiden kohdalla onkin nyt opetuksesta jälkeen jääminen ja pahimmassa tapauksessa koulupolun […]

[ Lue lisää → ]

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto: Hallitusohjelman koulutusuudistuksien avulla eroon koronakriisistä

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mukaan oppivelvollisuusiän pidentäminen ja maksuton toinen aste ovat olennaisia toimenpiteitä koronakriisin negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi. Pohjois-Pohjanmaalla on erityisen tärkeää torjua nuorisotyöttömyyttä. Koulutusuudistusten kautta lisätään myös nuorten osaamista, parannetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä takaamalla osaavan työvoiman saatavuus ja vähennetään syrjäytymistä takaamalla nuorille mielekästä tekemistä. Ne ovat todellisia tulevaisuusinvestointeja, joilla myös Suomi pääsee koronakriisin syvien ongelmien ylitse. Hallitusohjelmaan […]

[ Lue lisää → ]

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto: Kansallisomaisuus lailla julkiselle pohjalle

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto esittää Marinin hallitukselle, että se käynnistäisi laajan lainsäädännön uudistuksen takaamaan kansallisomaisuuden pysymisen julkisella pohjalla. Viime aikoina julkisuudessa ovat olleet vesihuollon yksityistämishankkeet, joiden estämiseen tähtäävä vasemmistoaktiivien kansalaisaloite sai massiivisen suosion edeten ennätysvauhtia eduskunnan käsittelyyn. Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mielestä nyt olisi luotava myös lainsäädännöllinen selkänoja sille, ettei esimerkiksi luonnollisiksi monopoleiksi katsottavia rautateitä tai tieverkostoa voisi yksityistää. […]

[ Lue lisää → ]

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto: Pohjois-Pohjanmaalla valmistauduttava maakunnalliseen sote-uudistukseen

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto kannattaa valmistautumista maakunnalliseen sote-uudistukseen jo ennen sote-lainsäädännön hyväksymistä. Vasemmiston mielestä on hyvä, että alueen poliittiset piirijärjestöt ovat kutsuneet kuntien keskeisiä päättäjiä keskustelemaan asiasta aluetilaisuuksiin 12.2. Ouluun ja 14.2. Ylivieskaan. Useat sote-organisaatiot ovat valmistautuneet ja järjestäytyneet jo maakunnallisiksi, kuten Pohjois-Suomessa Kainuun sote ja Keski-Pohjanmaan Soite, joissa on yhdistetty samaan organisaatioon perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon sekä […]

[ Lue lisää → ]