Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto: Aivovuoto etelään pysäytettävä

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto pitää hyvänä hallituksen koulutusta koskevien esitysten kaatumista eduskunnan viimeisenä istuntopäivänä.

– Ratkaisu antaa mahdollisuuden järkeviin ratkaisuihin niin toisen asteen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen kuin yliopistonkin osalta Pohjois-Pohjanmaalla, Oulussa kokoontunut piirihallitus toteaa.

Kuten piirijärjestön vaaliohjelmassa todetaan, seudun nuori ikärakenne ja ammattikoulutuksen korkea vetovoima on huomioitava riittävinä koulutuspaikkamäärinä.

– Jos opiskelupaikoista leikataan, nuoret joutuvat muuttamaan opiskelupaikkojen perässä etelän keskuksiin ja keskittymiskehitys voimistuu.

Piirihallitus muistuttaa, että opintotuen muutosehdotus olisi hankaloittanut opiskelijoiden valmistumista.

– Opintotukea on heikennyksien sijasta vahvistettava mahdollistamaan päätoiminen opiskelu koko maassa.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto ei hyväksy Centrian päätöstä siirtää sosionomi- ja yhteisöpedagogikoulutukset Kokkolaan. Näillä päätöksillä näivetetään Ylivieskan yksikön asemaa.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mielestä hyvien koulutusmahdollisuuksien turvaaminen on kansalaisten tasa-arvon ja alueellisen tasa-arvon ydinkysymys. Tätä hyvinvointivaltion perintöä pitää vaalia huolella.

– Pohjois-Suomi ei voi olla vain muun Suomen raaka-ainevaranto, vaan täällä pitää panostaa myös osaamiseen ja korkean arvonlisän osaamisperusteiseen talouteen ja työpaikkoihin. Pohjois-Pohjanmaan koulutusmahdollisuudet on turvattava ja alueellista osaamista on kehitettävä. Kaikki osaaminen ja tieto ei asu kehäkolmosen sisäpuolella, piirihallituksesta todetaan.

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston pj.
Risto Kalliorinne
p. 050-5120477