Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto: Valtion otettava rooli Stora Enson yt-pommin pehmentämiseksi

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto peräänkuuluttaa valtiovallalta vahvaa tukea Oulun seudulle Stora Enson päätettyä aloittaa yt-neuvottelut, jotka uhkaavat jopa 400 työpaikkaa.

Piirijärjestön mukaan taloudellinen vaikutus voi heijastua erittäin laajalle maakuntaan myös välillisten vaikutusten ja verotulojen laskun muodossa. Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto antaa vahvan tukensa Stora Enson työntekijöiden tiistaina aloittamalle kahden vuorokauden työnseisaukselle.

– Keskeisempänä tukitoimena tarvitaan uudelleenkoulutusta työttömäksi joutuville. Toimia tulisi lähteä valmistelemaan välittömästi, jotta ne voidaan käynnistää heti yt-neuvotteluiden päätyttyä.

– Tässä toiminnassa myös Stora Enson on oltava vahvasti mukana. Valtio omistaa ison osan siitä ja nyt on käytettävä omistajaohjausta tavoitteen saavuttamiseksi, toteaa Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston puheenjohtaja Olli Kohonen.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto muistuttaa siitä, että Ouluun on tehty paljon investointeja teollisuuden toimintaedellytysten takaamiseksi muun muassa syväväylän muodossa.

– Nyt on myös yritysten kannettava vastuunsa ja käännettävä jokainen kivi tehtaan toiminnan jatkokehittämistä perattaessa esimerkiksi kartonkituotannon osalta, jotta yt-mylläkän seuraukset jäisivät mahdollisimman pieniksi.