Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto: Työllisyysaste nousuun panostamalla palkkatukeen ja starttirahoihin

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto arvostelee perusporvarihallituksen riittämättömiä toimia työllisyystilanteen parantamiseksi Suomessa. Sunnuntaina Oulaisissa kokoontunut piirihallitus vaatii hallitukselta työllisyysmäärärahojen alibudjetoinnin lopettamista ja lisärahoitusta palkkatukeen ja yrittäjien starttirahoihin. Lisäksi on kannustettava työosuuskuntien kautta työllistymiseen, ja kumottava nykyinen tulkinta työosuuskunnissa toimivien päätoimisesta yrittäjyydestä, koska se estää ottamasta vastaan toimeksiantoja.

Valtion talousarviossa on tälle vuodelle huomattavasti vähemmän määrärahoja työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin kuin aiemmin.

– Olemme tilanteessa, jossa jo sovittuja työllistämisjaksoja perutaan määrärahojen puutteen vuoksi. Samaan aikaan aloittavien yrittäjien starttirahojen saanti on vaikeutunut ja pitkäaikaistyöttömiä työllistäviä hankkeita ajetaan alas, piirihallituksesta ihmetellään.

Koko vaalikauden osalta työllisyysmäärärahojen leikkaukset ovat yli 100 miljoonaa euroa vuodessa. Työttömyydestä koituu yhteiskunnalle valtava hintalappu. Valtion velkaantuminen ei näillä toimilla vähene. Suomessa maksetaan vuosittain työttömyyskorvauksia lähes yhtä paljon kuin valtio ottaa velkaa.

– Työttömyydestä koituvat inhimilliset ja taloudelliset vaikutukset yhteiskunnalle ovat vahingollisia. Jos pitkäaikaistyöttömyyttä pystyttäisiin vähentämään edes muutamalla prosentilla, saataisiin satojen miljoonien eurojen hyödyt julkiseen talouteen, piirihallituksesta muistutetaan.

Piirihallitus huomauttaa, että vuoden 2015 alusta kunnat ovat joutuneet maksamaan puolet työmarkkinatuen kustannuksista jo 300 työttömyyspäivän jälkeen aiemman 500 päivän sijaan. Kun päiviä on 1 000, niin kunnan osuus on 75 %. Työllisyysmäärärahojen leikkaus aiheuttaa valtavat kustannukset jo muutenkin vaikeuksissa kärvisteleville kunnille.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mielestä kunnissa pitää tehdä vastuullista työllistämistä, jossa työntekijälle maksetaan työpanoksestaan kunnollinen korvaus. Tällä hetkellä ollaan menossa siihen, että käytännössä työnhakijoille järjestetään ainoastaan palkatonta työtä. Tämä johtuu muun muassa palkkatukirahoihin tehdyistä mittavista leikkauksista.

– Valtion on turvattava riittävät työllisyysmäärärahat sekä osoitettava lisämäärärahaa vaikuttavimpiin työllistäviin toimenpiteisiin, etenkin palkkatukeen ja starttirahoihin. Lisäksi osalla työnhakijoista on paljon täydennyskoulutustarpeita ja työ- ja toimintakykyyn liittyviä tarpeita, joihin tulee etsiä ratkaisuja. Työnhakijoille suunnitelluilla haastatteluilla ei saa kiusata työttömiä.

Lisätiedot
Veli Paasimaa
Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston pj.
p. 041 445 0744
veli [dot] paasimaa [at] muhos [dot] fi