Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto peruisi subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoitukset

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto kehottaa hallitusta luopumaan esityksestä rajoittaa subjektiivista päivähoito-oikeudetta. Hallituksen sisäiset ristiriidat ovat lykänneet esityksen tekemistä ja osoittavat, ettei esityksellä ole aidosti tukea eduskunnassa.

Vasemmistopiiri kysyy, laittaako Suomen hallitus lapset laman maksumiehiksi? Tutkimusten mukaan 1990-luvun lapset kärsivät silloisen laman ja sen vuoksi tehtyjen peruspalveluleikkausten seurauksena nyt mielenterveysongelmista ja syrjäytymisestä. Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto muistuttaa, että subjektiivinen päivähoito-oikeus ja laadukas varhaiskasvatus ovat lapsen etuja, joita ei saa rajoittaa asettaen siten perheet eriarvoiseen asemaan sosiaalisin perustein.

Perheiden ostovoimaa on heikennetty tietoisesti välillisiä veroja korottamalla ja lapsilisiä leikkaamalla. Samaan aikaan reaalipalkat ovat laskeneet ja asuminen kallistunut. Vasemmisto vaatii hallitusta huomioimaan lapsen edun ja tekemään laajan lapsivaikutusten arvioinnin tehdyistä ja suunnitteilla olevista lakiesityksistä. Huonot päätökset on korjattava.

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston pj.
Risto Kalliorinne
p. 050-5120477