Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto Kuusamossa: Kuljetustukeen reilu korotus alueellisten erojen tasoittamiseksi

Pitkät etäisyydet lisäävät Koillismaan yritysten ja asukkaiden kustannuksia heikentäen työllistämismahdollisuuksia. Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mielestä yritysten kuljetustuen tuntuva korottaminen on välttämätön alueellisten erojen tasoittamiseksi ja rikkidirektiivin Pohjois-Suomen teollisuudelle aiheuttaman lisäkustannuksen korvaamiseksi. Vientikuljetuksia tulee tukea enemmän, ja kuljetuksissa tulee suosia lähintä satamaa vähentäen näin tiestön kuormitusta.

Hyvässä kunnossa oleva tiestö on elintärkeä Koillismaan elinkeinoille. Puun ja turpeen ja teollisuuden tuotteiden kuljetukset hoidetaan entistä isommalla kalustolla. Matkailun kehityksen perusehto on toimivat liikenneyhteydet.

Pohjois-Pohjanmaan kaivoshankkeista vasemmistopiiri pitää toteuttamiskelpoisimpana Mustavaaran kaivosta Taivalkoskella, jossa on jo aiemmin ollut kaivos. Mustavaaran kaivoksen rikasteen jalostaminen lopputuotteeksi Raahessa on välttämätöntä, jotta kaivoksen hyödyt saataisiin mahdollisimman suurina alueelle. Rikasteen kuljetuksissa on selvitettävä rautatiekuljetusten mahdollisuutta.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mielestä kaivosten ympäristövaikutukset on otettava hallintaan ja tiukkaan valvontaan. Juomasuon kultakaivoksen avaaminen Kuusamossa arvokkaan kansallispuiston vieressä ei ole hyväksyttävissä. Hankkeella on kielteiset vaikutukset alueen tärkeälle matkailuelinkeinolle ja sen työllistävyydelle.

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston pj.
Risto Kalliorinne
p. 050-5120477