Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto julkisti vaaliohjelmansa ensi kevään eduskuntavaaleihin

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston alueellinen vaaliohjelma hyväksyttiin lauantaina Kuusamossa pidetyssä syyspiirikokouksessa.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto sitoutuu Vasemmistoliiton valtakunnallisiin ohjelmiin ja vaalitavoitteisiin, mutta haluaa nostaa niiden rinnalle alueellisia näkökulmia ja poliittisia tavoitteita. Suomi on suuri ja monimuotoinen maa, joten eri alueiden poliittiset painotukset ja tavoitteet hyvinvointivaltion jälleenrakentamiseksi eroavat osittain toisistaan.

Pohjois-Pohjanmaan erityispiirteinä ovat maakunnan nuori ikärakenne, maakunnan maantieteellinen laajuus ja moninaisuus, suhteellisen korkea työttömyysaste, korkea osaamis- ja koulutustaso erityisesti tieto- ja viestintäteknologian saralla sekä isot luonnonvarat.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto haluaa korostaa valtakunnallisten työhön, toimeentuloon, palveluihin, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvien tavoitteiden ohella ohjelmassaan paikallisia, erityisesti pohjoispohjalaisia ihmisiä koskettavia teemoja, asioita ja hankkeita.

Lue koko ohjelma Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston verkkosivuilta: http://pohjois-pohjanmaa.vasemmisto.fi/eduskuntavaalit-2015-2/elinvoimainen-pohjois-suomi-pohjois-pohjanmaan-vasemmiston-eduskuntavaaliohjelma/

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston pj.
Risto Kalliorinne
p. 050-5120477