Kuntarajojen piirtely ei yksin turvaa kuntalaisten palveluja

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mielestä kuntarakenteesta keskusteltaessa lähtökohtana tulee aina olla hyvinvointi ja tasa-arvo kuntalaisten kesken. Palvelujen saatavuus, asiointi ja työssäkäyntialueet sekä lähidemokratian toteutuminen ovat Vasemmistoliitolle keskeisiä asioita.

Hallituksen toimet kuntapolitiikassa eivät kestä lähempää tarkastelua. Palvelujen kustannukset nousevat kun taas valtion tuki kunnille pienenee jatkuvasti. Palveluihin tarvittavat varat on ohjattu mm. suurituloisten veronalennuksiin ja useat kunnat ovat joutuneet nostamaan kunnallisveroaan ja lisäämään lainanottoaan.

Pelkkä kuntarajojen piirtely ei turvaa yhdenkään kuntalaisen palveluja. Valtio ei voi piiloutua ja pakoilla vastuutaan kuntien talousahdingossa. Valtio ei voi myöskään jatkuvasti sälyttää uusia vastuita kuntien niskoille ilman taloudellista tukea. Koulujen lakkauttamiset sekä terveyspalvelujen heikennykset ovat seurausta hallituksen vastuunpakoilusta. Pelottavana uhkakuvana on, että kuntien tuottamat palvelut ulkoistetaan ja yksityistetään niiltä osin kuin se yksityisille palveluntuottajille on kannattavaa.

Kuntien vastuulle jää kannattamattomien peruspalvelujen tuottaminen ja rahoituksen järjestäminen kuntalaisten verotaakkaa, palvelumaksuja ja omavastuita lisäämällä. Varsinkin harvaan asutussa Pohjois-Suomessa kuntien vastuu palvelujen tuottajana korostuu. Tarvitsemme maan hallitukselta uutta politiikkaa, jolla turvataan suomalaisen työn ja ammattitaidon säilyminen. Tässä maassa vain parempi työllisyys estää kasvavan syrjäytymisen.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Harri Ylönen p. 0500-584 055. (Tiedote 9.2.2006)