Blogi

Sannamari Sala: Lapsiperheköyhyys on tunnustettava

Joka 4. lapsi Euroopassa elää köyhyysrajan alapuolella. Suomalaisten lasten pienituloisuus on kasvanut viimeisten 25 vuoden aikana lähes kolminkertaisesti. Samaan aikaan lapsilisän reaaliarvo on laskenut 20-30% perheen lapsimäärästä riippuen. Myös kotihoidontuen hoitorahan reaaliarvo on laskenut 27% ja hoitolisän arvo 51%. Eli noiden perheille tarpeellisten tukien ostovoima on laskenut rajusti. Viime hallituskaudella kokoomus ja demarit leikkasivat lapsilisää […]

[ Lue lisää → ]

Veli Paasimaa: Julkista sektoria tuettava

Puheet julkisen sektorin paisumisesta ovat tuulesta temmattuja. Päinvastoin valtion työpaikkojen määrää on vähennetty oleellisesti viime vuosikymmeninä. Yksityinen sektori vain on taantumassa pienentynyt suhteellisesti enemmän rakennemuutoksen ja taantuman vaikutuksesta. Suomen julkinen sektori työllistää muihin pohjoismaihin verrattuna pienemmän osuuden työllisistä. Suomen muita pohjoismaita alhaisempi työllisyysaste selittyy osittain myös tällä. Julkista sektoria tarvitaan yhä kansantalouden tehokkaampaan edistämiseen, mutta […]

[ Lue lisää → ]

Markku Eilola-Jokivirta: Huippututkimusta Suomeen

Pyhäjärvellä toimii Euroopan syvin kaivos vielä muutaman vuoden ajan, kaivos on merkittävä työnantaja alueella. Kaivoksen toiminnan ehdyttyä, suunnitteilla oleva Laguna hiukkastutkimuslaitos on varteenotettava vaihtoehto. Hankkeen selvitystyöhön on käytetty 130 henkilötyövuotta ja 17 miljoonaa euroa, rahoitus on tullut Euroopan unionilta ja 14 maan yliopistoilta. Pyhäjärvi sijaitsee hyvällä paikalla maantieteellisesti ja hyvien kulkuyhteyksien päässä. Maaperä alueella on […]

[ Lue lisää → ]

Seppo Karjalainen: Aluepolitiikka sallittua, jopa toivottavaa

Kaikki puolueet ovat, näin vaalien alla, profiloituneet luonnonsuojelupuolueiksi. Yleisönosastokirjoituksissa on otettu kantaa mm. bioenergian voimakkaampaan käyttöön ja onhan se hyvä, että kaikilla puolueilla on yhteinen näkemys asiasta. Vai onko? Pohjoisen asukkaan silmin katsottuna, puurakentamisen kehittäminen ja lisääminen on jäänyt vähälle huomiolle. Puurakentaminen on nimenomaan Pohjoisen ja Kainuun aluepolitiikkaa. Suomessa puusta rakennettujen pientalojen osuus taitaa olla […]

[ Lue lisää → ]

Markku Eilola-Jokivirta: Irtisanomissuojaa parannettava

Kokoomuksen puheenjohtaja esitteli 7.3. leikkauslistan, listalle kuuluu ansiosidonnaisen päivärahan keston lyhentämistä, sekä työntekijän irtisanomisen helpottamista. Ansiosidonnaista työttömyysturvaa heikentämällä tai sen kestoa lyhentämällä ei luoda yhtään työpaikkaa Suomeen. Työttömällä on jo työn vastaanottovelvollisuus, karensin uhalla, mikäli työtä vain tarjotaan. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan heikentämisellä olisi työstä syrjäyttäviä vaikutuksia, jotka korostuisivat ikääntyneillä työttömillä. Tilanteessa, missä on ennen kaikkea työn […]

[ Lue lisää → ]