Tiedotteet

Kuntarajojen piirtely ei yksin turvaa kuntalaisten palveluja

 

Suomalaiset ovat useiden tutkimusten mukaan tyytyväisiä julkisten palvelujen laatuun ja tasoon. Kuntien tuottamat palvelut koetaan nimenomaan turvallisuutta lisääväksi tekijäksi. Palvelut ovat kaikkien saatavilla, eikä esimerkiksi varallisuus ole määräävä tekijä palvelujen saatavuudelle. Kuntien tuottamat palvelut takaavat myös alan työntekijöille vakaat näköalat tulevaisuuteen.

[ Lue lisää → ]